วัสดุประเภทกระดาษสำหรับสร้างเครื่องบินยาง

กระดาษ Esaki 
   เป็นกระดาษที่ทำจากประเทศญี่ปุ่นมีชื่อเรียกเต็มๆว่า Esaki paper หรือ Japanese tissue ลักษณะคล้ายกระดาษว่าวแต่บางกว่าและเนียนกว่า โดยทั่วไปเป็นเยื่อกระดาษบาง ๆ เนื้อละเอียด ในหน้ากว้างฉีกขาดง่ายกว่าแนวยาว โดนน้ำพอแห้งจะหดตัว ขนาดที่ขายกันจะมีขนาด 18 X 24 นิ้ว มีหลายสี ต้องสั่งจากต่างประเทศ ราคาประมาณแผ่นละ 40-100 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) น้ำหนักต่อ 1 ตาราง ซ.ม. อยู่ที่ 0.00133 กรัม ด้วยความที่มีน้ำหนักที่เบามากๆจึงเป็นที่นิยมในการสร้างเครื่องบินยางเพื่อแข่งขันในระดับโลก ถ้าไม่นับรวมแผ่นฟิมล์พิเศษ


กระดาษแก้ว/กระดาษว่าว  
   น้ำหนักต่อ 1 ตาราง ซ.ม. อยู่ที่ 0.00256 กรัม   ลักษณะโดยทั่วไปเป็นเยื่อกระดาษและหนากว่าแบบแรก โดนน้ำจะยืดตัว พอแห้งจะหดตัว ราคาประมาณแผ่นละ 7-10 บาท


กระดาษสาแบบบางๆ
   กระดาษชนิดนี้สามารถหาได้ตามร้านขายเครื่องเขียนทั่วไป มีลายเส้นที่สวยงาม ชัดเจน มีความยืดหยุ่นให้ตัวได้ดี กว่ากระดาษ 2 แบบแรก แต่ก็มีน้ำหนักมากกว่าด้วยเช่นกัน น้ำหนักต่อ 1 ตาราง ซ.ม. อยู่ที่ 0.00267 กรัม ราคาประมาณแผ่นละ 15-30 บาท แล้วแต่ขนาดและลวดลาย