วัสดุประเภทโฟมสำหรับสร้างเครื่องร่อน,เครื่องบินยาง


FOAM
ส่วนใหญ่แล้วจะนำโฟมมาทำปีก โดยใช้โฟมอัดที่มีขนาดความหนาเพียง 2-5 mm. เท่านั้น ลักษณะเนื้อโฟมจะละเอียดสีขาว ไม่ใช่โฟมเนื้อหยาบสำหรับทำกระทงนะครับ ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนใหญ่ๆโดยจะมีขนาดใหญ่มากถ้าพารถยนต์ไปซื้อจะสะดวกกว่าโฟมจะได้ไม่หักเวลานำกลับมา ราคาประมาณแผ่นละ 30-70 บาท แต่ถ้าต้องการทำเครื่องบินลำเล็กๆก็สามารถใช้โฟมจากกล่องข้าวมาทำก็ได้นะครับ