ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ


การเล่นเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ นับได้ว่าเป็นก้าวแรกของการเล่นเรื่องบินยาง เครื่องบินบังคับ ซึ่งโดยทั่วๆไป เครื่องร่อนนั้นสามารถสร้างได้ง่ายๆ จากวัสดุรอบๆตัว จากวัสดุที่มีน้ำหนักเบา เช่นโฟม ไม้ กระดาษ สำหรับเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือนั้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นในเรื่องความรู้ด้านพลศาสตร์ฟิสิกส์ และเรื่องเกี่ยวกับอากาศยาน งั้นเรามาดูกันเลยนะครับว่าเครื่องร่อนประกอบด้วยอะไรบ้าง

ส่วนประกอบของเครื่องร่อน
เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ จัดเป็นเครื่องบินประเภทหนึ่งที่อาศัยแรงจากการพุ่งด้วยมือเพียงอย่างเดียว หรือบางแบบถูกออกแบบให้ใช้ยางยิงขึ้น สำหรับส่วนประกอบภายนอกโดยทั่วๆไป คือมีส่วนปีก ลำตัว และชุดหาง

ปีก (Wing)
ปีกเป็นส่วนที่ีมีความสำคัญมากที่สุด ที่ทำให้เครื่องร่อนสามารถร่อนอยู่ในอากาศได้ โดยอาศัยแรงยกที่ปีก โดยเมื่อปีกเครื่องร่อนเคลื่อนที่ผ่านอากาศ มวลอากาศจะไหลผ่านพื้นที่ปีกทั้งด้านบนและด้านล่างพร้อมๆกัน แต่เนื่องจากปีกของเครื่องร่อนมีลักษณะเป็นรูปแพนอากาศ (Airfoil) ทำให้มวลกระแสอากาศที่ไหลผ่านด้านบนของปีกที่มีความโค้งมากกว่าด้านล่าง ทำให้อากาศเคลื่อนที่เร็วกว่ากระแสอากาศด้านล่างปีก ทำให้เกิดความดันอากาศที่แตกต่างกัน โดยด้านบนของปีกมีแรงดันอากาศน้อยกว่าด้านล่าง อากาศด้านล่างจึงดันปีกให้เคลื่อนที่ขึ้นข้างบน ทำให้เกิดแรงยกขึ้นที่ปีก และยกเครื่องร่อนทั้งลำให้ลอยอยู่ในอากาศได้

ลำตัว(Fuselage)
เป็นแกนกลางของเครื่องร่อนสำหรับยึดปีก ส่วนหาง และอุปกรณ์ต่างๆ เช่นตะกั่งถ่วงน้ำหนัก

หาง(Tail Set)
สำหรับส่วนหางประกอบด้วยชิ้นส่วนหลักๆ 2 ส่วนคือ แพนหางดิ่ง (Fin/Vertical Stabilizer) และแพนหางระดับ (Stabilizer/Horizontal Stabilizer) เป็นส่วนที่ทำให้เกิดแรงควบคุมเครื่องร่อนในทิศทางที่แตกต่างกัน เพื่อให้เครื่องร่อนสามารถร่อนไปในอากาศได้
     โดยแพนหางดิ่งเป็นส่วนประกอบที่ทำให้เครื่องร่อนมีเสถียรภาพในแนวดิ่ง (Yaw) ส่วนแพนหางระดับเป็นส่วนประกอบที่ทำให้เครื่องร่อนมีเสถียรภาพในแนวระดับ (Pitch) ซึ่งที่แพนหางดิ่งและแพนหางระดับ ยังเป็นที่ตั้งของอุปกรณ์บังคับการบินอีก 2 ชิ้นคือ หางเสือ (Rudder) และแพนหางขึ้นลง (Elevator)
     หางเสือ ติดตั้งอยู่บริเวณชายหลังของแพนหางดิ่ง ทำหน้าที่ในการบังคับทิศทาง ให้หัวเครื่องบินหันไปทางซ้ายและขวา
     แพนหางขึ้นลง ติดตั้งอยู่บริเวณชายหลังของแพนหางระดับ ทำหน้าที่ให้เครื่องบินก้มหัวลง หรือเชิดหัวขึ้น

ทั้งหมดนี้คือชิ้นส่วนหลักๆในเครื่องร่อน ที่จะทำให้เครื่องร่อนสามารถร่อนอยู่ในอากาศได้ ในบทความต่อไปค่อยมาว่ารายละเอียดลึกกันต่อนะครับ